Μάθημα Γεωγραφίας-Γερμανικών σε σταθμούς

Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 2023-24 πραγματοποιήθηκε διαθεματικά μάθημα σε σταθμούς σε τμήματα της Β τάξης του Γυμνασίου. Οι ειδικότητες που συνεργάστηκαν ήταν η Γεωγραφία και τα Γερμανικά. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε μάδα τοποθετήθηκε σε ένα σταθμό (πάγκο εργασίας) όπου ήταν οργανωμένη κάποια δραστηριότητα. Μετά από δοσμένο χρόνο οι ομάδες σηκωνόταν και μετακινούνταν σε άλλω σταθμό, με σκοπό όλοι οι μαθητές να περάσουν από όλες τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν επιτραπέζιο παιχνίδι με ερωτήσεις γεωγραφίας, memory game, συμπλήρωση κενών, ζωγραφική, εφαρμογή escape room κ.α. Ευχαριστούμε την κ. Μάρκου Βίκη, ΕΕΠ του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. και πρώην καθηγήτρια του σχολείου μας, για την παροχή του υλικού.