Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2023-24

Ο πίνακας των επιτυχόντων μαθητών είναι αναρτημένος στον εσωτερικό χώρο του σχολείου, ενώ στάλθηκαν οι έλεγχοι βαθμολογίας στα email των κηδεμόνων.

Καλό Καλοκαίρι!