Σχολικό Έτος 2024-25 Εγγραφές μαθητών

Αγαπητοί γονείς, Εν όψει της επόμενης σχολικής χρονιάς 2024-25 θα πρέπει να γίνει εγγραφή για την Α΄τάξη και ανανέωση εγγραφής  για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης  Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη πρέπει οι γονείς να καταθέσουν στο σχολείο τα έγγραφα : 1. Υπεύθυνη δήλωση Α για ορισμό κηδεμόνα 2. Υπεύθυνη δήλωση Β έτερου …

Σχολικό Έτος 2024-25 Εγγραφές μαθητών Διαβάστε Περισσότερα »