Συνεργασία με σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους φορείς:

α) Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ,                                                               

β) Πρόγραμμα Lifeskills(Δεξιότητες Ζωής), μια συνεργασία του Βρετανικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Παιδείας για 6 μαθήματα 1 κάθε εβδομάδα με τα τμήματα Γ1/2 (προχωρημένων) Γ2/3 (προχωρημένων) και Γ5 την ώρα των Αγγλικών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων μάθησης όπως: α) γνώση και κατανόηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ΜΜΕ, τη διαφορετικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη την ισότητα, την δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου.

β) Δεξιότητες και ικανότητες όπως: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ανάλυση πληροφοριών, έκφραση απόψεων, συμμετοχή σε συζήτηση , σε συλλογικές δράσεις, γ) αξίες και συμπεριφορές, όπως σεβασμό για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και το κράτος, θάρρος για υποστήριξη μιας άποψης, συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βασιλικού Φανή.   

Πρόσθετες πληροφορίες