Πρόγραμμα προσομοίωσης του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MUN) (Σχολική χρονιά 2014-15)Μία μεικτή ομάδα 13 παιδιών από τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ,με την καθοδήγηση της κ. Φανής Βασιλικού ασχολήθηκαν με την κατανόηση των αρμοδιοτήτων και των διεργασιών του Ο.Η.Ε. Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονταν κάθε Τρίτη μετά το σχολείο για 2 ώρες. Σε αυτές συζητούνταν στα Αγγλικά τα θέματα που είχε αναλάβει κάθε παιδί. Στόχος ήταν η συμμετοχή στο συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 και 7 Μαρτίου 2015. Για την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών υπήρξε συμμετοχή της ομάδας ως παρατηρητών στο αντίστοιχο συνέδριο που διοργάνωσε η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στις 22/11/2014.

Στιγμιότυπα δείτε εδώ

Πρόσθετες πληροφορίες