Μαθητικά Συνέδρια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο Σχολείο μας συμμετέχει για 8η σχολική χρονιά στα μαθητικά συνέδρια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (ModelUnitedNations– MUN) που διοργανώνονται στην πόλη μας. Στα συνέδρια αυτά οι μαθητές ακολουθούν πιστά την ημερήσια διάταξη και τους  κανόνες λειτουργίας των οργάνων και των επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η προσομοίωση αυτή γίνεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.  Στόχος αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους νέους σχετικά με τα παγκόσμια ζητήματα και να τους βοηθήσουν στην απόκτηση γλωσσικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων απαραίτητων για το σύγχρονο άνθρωπο. Οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν τα θέματα που θα τους ανατεθούν και να εντοπίσουν την πολιτική της χώρας που εκπροσωπούν ώστε – πάντα με εργαλεία το δημοκρατικό διάλογο και τη διπλωματία – να διαπραγματευτούν και να αναζητήσουν βιώσιμες λύσεις με τους υπόλοιπους έφηβους σύνεδρους.

 

Φέτος, το Σχολείο μας προτίθεται να συμμετάσχει σε δύο μαθητικά συνέδρια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών: DSTMUN(Γερμανική Σχολή) στις 18-20 Νοεμβρίου 2022  και ArcMUN(Αριστοτέλειο Κολέγιο) στις 9-11 Μαρτίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες