Μήνυμα  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων 
για  την  επέτειο του Ολοκαυτώματος
 

Πρόσθετες πληροφορίες