Για το σχολικό έτος 2015-16  υπάρχουν 12 τμήματα γενικής παιδείας

    Σύνολο Τμημα1 Τμημα2 Τμημα3 Τμημα4
Τάξη Σύνολο Τμημάτων Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ
Α 4 87 45 42 22 12 10 22 12 10 22 10 12 21 11 10
Β 4 100 49 51 25 12 13 25 10 15 25 12 13 25 15 10
Γ 4 92 42 50 23 13 10 22 10 12 23 9 14 24 10 14
Σύνολο 12 279 136 143 70 37 33 69 32 37 70 31 39 70 36 34

 

Πρόσθετες πληροφορίες