Αίθουσες διδασκαλίας

14  μεγάλες αίθουσες  διδασκαλίας

5 αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες

1 αίθουσα προβολών

3 αίθουσες μικρότερες για άλλες χρήσεις

Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δείτε μερικές απόψεις εδώ

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες