Ενημέρωση γονέων 

Αγαπητοί γονείς, 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση του παιδιού σας, οι ώρες που μπορείτε να επισκεφθείτε το σχολείο, είναι στον πίνακα που επισυνάπτεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι ώρες και τα διαλείμματα είναι :

Ωρες Ώρες διδασκαλίας Διάρκεια διαλείμματος
8:15-9.00 10 λεπτά
9.10-9.55 10 λεπτά
10.05-10.50 10 λεπτά
11.00-11.45 10 λεπτά
11.55-12.40 5 λεπτά
12.45-13.25 5 λεπτά
13.30-14.10 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες