Συμμετοχή στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

26-4-2017

Τρείς μαθητές μας εκπροσώπησαν το σχολείο μας στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με ένα ψηφιακό παιχνίδι σε περιβάλλον προγραμματισμού scratch, με θέμα εμπνευσμένο από την βιομίμηση.

Τι μας λένε;

Ο άνθρωπος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρατηρεί τη φύση, αναλύει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών και στη συνέχεια τα αντιγράφει σε ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα.

Σημαντικές όμως πληροφορίες παίρνουμε παρατηρώντας και την συμπεριφορά ζώων που ζουν σε αποικίες ή ομάδες, όπως η περίπτωση των μυρμηγκιών που συνεργάζονται για τη μεταφορά φορτίων.

Εμείς κατασκευάσαμε ένα ψηφιακό παιχνίδι με το λογισμικό Scratch, όπου τρία μυρμήγκια μεταφέρουν σποράκια στη φωλιά τους. Η μετακίνηση του σπόρου όμως γίνεται μόνο αν αγγίζουν και τα τρία μυρμήγκια επάνω του.

Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή ενός ομαδοσυνεργατικού  παιχνιδιού, στο πλαίσιο  του μαθήματος της Πληροφορικής (Α΄ Τάξη), με το λογισμικό Scratch, εμπνεόμενοι από την βιομιμητική.  Έτσι συνδυάσαμε την Πληροφορική με την Βιολογία. Το πρόγραμμά μας είναι διασκεδαστικό και προωθεί την συνεργασία. Οι παίχτες υποχρεούνται να συνεργαστούν και δεν υπάρχει νικητής ή ηττημένος, Ή είναι όλοι νικητές ή  έχουν χάσει όλοι.

Κάν΄το όπως η φύση

Παρ? όλη την κοινή αντίληψη, τα ζώα δεν δρουν πάντα με οδηγό το στενό τους συμφέρον για την επιβίωση, ούτε βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό και πόλεμο με τους ομοίους τους, αλλά διέπονται και από αισθήματα αλτρουισμού και συνεργατικότητας. Στις κοινωνίες των μυρμηγκιών, παραδείγματος χάρη, υπάρχει καταμερισμός της εργασίας, επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, καθώς και ικανότητα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων . Οι αποικίες τους περιγράφονται ως  superorganisms (υπεροργανισμοί), επειδή τα μυρμήγκια φαίνεται να λειτουργούν ως μια ενιαία οντότητα, και  εργάζονται συλλογικά για να υποστηρίξουν την αποικία.

Αναφερόμενοι στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι  οικονομολόγοι λένε ότι ο άνθρωπος  είναι ένα ον εγωιστικό που πράττει με οδηγό το δικό του ατομικό συμφέρον. Το άθροισμα των ατομικών αυτών πράξεων επιστρέφει στην κοινωνία σαν καθαρό όφελος.

Είναι, όμως, έτσι;  Μήπως  η συνεργατική και αλτρουιστική συμπεριφορά, σε αντίθεση με την εγωιστική,  είναι αποτελεσματικότερη ως προς το συλλογικό όφελος; Τι μας λέει η πραγματικότητα; Τι μας λέει το παράδειγμα των μυρμηγκιών;

Συνεργασία vs ατομικισμό

Η απάντηση που προτείνουμε εμείς δίνεται μέσα  από  ένα παιχνίδι που κατασκευάσαμε και το οποίο απαιτεί οι παίκτες να συνεργαστούν οπωσδήποτε ώστε να καταφέρουν να κερδίσουν όλοι.  Αξιοποιήσαμε το λογισμικό Scratch. Τρία  μυρμήγκια, που ορίζονται το καθένα από έναν παίκτη, μεταφέρουν στη φωλιά τους σπόρους. Η μεταφορά τους είναι δυνατή μόνο αν αγγίζουν και τα τρια μυρμήγκια  το σπόρο συνεχώς μέχρι την φωλιά. Κάθε μεταφορά προσθέτει 10 πόντους στο σκορ, ενώ υπάρχει και ορισμένος χρόνος πραγματοποίησης.  Ο κάθε παίκτης καθοδηγεί το δικό του μυρμήγκι  από το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.
Χρησιμοποιήσαμε τις εντολές κίνησης, την επικοινωνία με τον χρήστη, την μετάδοση μηνυμάτων για την επικοινωνία μεταξύ τους, αισθητήρες, τελεστές, τις μεταβλητές για το σκορ και τον χρόνο του παιχνιδιού, και την  εναλλαγή σκηνικών.

Το παιχνίδι μας

(πάτα την πράσινη σημαία για να παίξεις)

Αστέρης Βρούσιος, Γεώργιος Δραΐνας, Δημήτρης Κατσής

Υπεύθυνη καθηγήτρια Ε. Πάτκου

Πρόσθετες πληροφορίες