Πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια της Ελλάδας.

Μια δημιουργία μαθητών της Γ΄τάξης (2012)

 

Πρόσθετες πληροφορίες