Συμμετοχή στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Για τέταρτη φορά το σχολείο μας πήρε μέρος στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, παρουσιάζοντας ένα παιχνίδι γνώσεων με προγραμματισμό σε περιβάλλον Scratch, που διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής.   Το παιχνίδι ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης εργασίας που εκπονήθηκε στο σχολείο με θέμα το νερό και στόχο είχε την διάδοση της ιδέας της εξοικονόμησης του πόσιμου νερού. Με διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνει κανείς πόσο χρήσιμο  νερό σπαταλούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Ε. Πάτκου

Πρόσθετες πληροφορίες