Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

Για το σχολικό έτος 2022-23 το δεκαπενταμελές συμβούλιο που εξελέγη αποτελείται από τους μαθητές και μαθήτριες: