Μαθητικό δυναμικό για το σχολικό έτος 2023-24

Α τάξη : 131 μαθητές -μαθήτριες .

Τμήματα 5: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5

Β τάξη 164 μαθήτριες -μαθητές .

Τμήματα 7:    Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7

Γ τάξη 140 μαθήτριες – μαθητές.

Τμήματα 6:    Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ από 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024