Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2023-24