Τμήματα-Μαθητικό δυναμικό

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-24

Α τάξη : 131 μαθητές -μαθήτριες . Τμήματα 5: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5

Β τάξη 1164 μαθήτριες -μαθητές . Τμήματα 7 Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7

Γ τάξη 140 μαθήτριες – μαθητές. Τμήματα 6 Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ7