Η χρήση των τάμπλετ στη διδασκαλία

Απρίλιος 2023Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας και Πληροφορικής χρησιμοποιήθηκαν τα τάμπλετ κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τις ακόλουθες λειτουργίες:• αναζήτηση λέξεων σε ηλεκτρονικό λεξικό• αναζήτηση πληροφοριών• συμμετοχή σε ομαδικό ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων (kahoot)• εφαρμογή γνώσεων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον• ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιού απόδρασης