σχολικός εκφοβισμός

Εβδομάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού

Στο μάθημα των Γερμανικών, για την εβδομάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού 6-10 Μαρτίου, παράχθηκε από τους μαθητές η αφίσσα Σε τμήματα της Α΄τάξης προβλήθηκε επίσης την ίδια μέρα (6 Μαρτίου)η ταινία Ημερολόγια Εκφοβισμού (European Antibullying Network)

Παρέμβαση για την βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό

Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας την Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Ιανουαρίου παρέμβαση για την βία και τον σχολικό εκφοβισμό στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης Η παρέμβαση υποστηρίχθηκε από το “Χαμόγελο του Παιδιού” και περιελάμβανε ομιλία από τον ψυχολόγο κ. Κοζιάνη, προβολή βίντεο και βιωματικές ασκήσεις.