Επιστολή προς τους γονείς

Αγαπητοί γονείς των μαθητών μας,

10 Οκτωβρίου 2022

συμπληρώθηκε ήδη η πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και τα παιδιά γνώρισαν πλέον τους περισσότερους καθηγητές τους, έχοντας διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα για το αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Ολοκληρώνεται η διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών και η σχολική μονάδα έχει μπει στη συνήθη λειτουργία της.

Στα πλαίσια που αφορούν που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του Γυμνασίου μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής :

 1. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου για ανακοινώσεις, τρέχοντα ζητήματα που σας απασχολούν αλλά και δραστηριότητες του σχολείου και των παιδιών σας. Εκτός από την ιστοσελίδα λειτουργεί και το blog στη διεύθυνση:http://blogs.sch.gr/1gympyla

 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας στο σχολείο είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αυτό αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών της Α΄ τάξης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής παρακαλούμε να προσκομίσετε έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 στον διδάσκοντα καθηγητή το «Ατομικό Δελτίο Υγείας» συμπληρωμένο από το γιατρό σας.
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης πρέπει να παραδώσουν στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης τους μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, που θα μπει στο απολυτήριό τους.
 • Η ενημερωτική συγκέντρωση για την υποδοχή των γονέων της Α΄ τάξης θα γίνει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Για τη μέγιστη δυνατή προστασία όλων μας συστήνεται να προσέλθει μόνο ένας εκ των γονέων από κάθε οικογένεια, όπως επίσης συστήνεται η χρήση μάσκας.
 • Θα θέλαμε  ακόμη να γνωρίζετε ότι στο άρθρο 29, της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2028, που αφορά στην ενημέρωση και τις υποχρεώσεις των γονέων των μαθητών, ορίζεται ότι : «Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί τους λόγους της απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό». Αντιστρόφως και από την πλευρά του σχολείου προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης των κηδεμόνων για τις περιπτώσεις απουσιών των παιδιών τους από το σχολείο.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ξεκινάει στις 8.15 και τελειώνει, όταν οι μαθητές έχουν επτά ώρες διδασκαλίας, στις 8.15 και  τελειώνει στις 14.10. Παρακαλούμε να φροντίζετε για την έγκυρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, καθώς μετά τις 8.25 δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα και θα λαμβάνουν απουσία.
 • Εάν είναι ανάγκη να αποχωρήσει το παιδί σας από το σχολείο για κάποιο σοβαρό λόγο, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου γι΄ αυτό και να το παραλάβετε προσωπικά εσείς οι ίδιοι. Αντιστρόφως, αν παρουσιαστεί κάποιο θέμα στο σχολείο, θα σας ενημερώσουμε και θα κρίνετε εσείς για την αποχώρηση από το χώρο του σχολείου. Δεν επιτρέπουμε στους μαθητές μας να αναχωρούν μόνοι τους απ΄το σχολείο.
 • Καθώς παράλληλα με την εκπαίδευση των μαθητών δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην υγεία, σωματική και ψυχική, και την ασφάλειά τους θα θέλαμε μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα των παιδιών ώστε να μπορούμε να το επιληφθούμε, κατά το δυνατό, αν παρουσιαστεί στο χώρο του σχολείου. Ακόμα, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε με υπευθυνότητα στη Διεύθυνση, η οποία με πολλή διάκριση θα φροντίσει για την καλύτερη διευθέτησή του.
 • Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο : «Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» (8-9-2022) :
 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
 • Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
 • Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω: – Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας. – Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. – Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ` οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).
 • Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.
 • Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.
 • Ο/Η μαθητής/τρια που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ.
 • Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών/τριών που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ΄ οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή ίδιοι αν είναι ενήλικοι/ες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Ακολούθως, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια τους την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της, με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια τους των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου.
 • Θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει απαγορεύσει τόσο τη χρήση όσο και την κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα σχολεία και προβλέπονται κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Οι καθηγητές έχουν δικαιοδοσία να παίρνουν όποιο κινητό βρουν στα χέρια μαθητή. Το κινητό θα παραδίδεται μόνο στους γονείς του μαθητή και μόνο από την Διεύθυνση του σχολείου. Έχουν ενημερωθεί προφορικά όλοι οι μαθητές για το θέμα αυτό.
 • Τέλος, μόλις συμπληρωθεί ο πρώτος μήνα μαθημάτων θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου τις ώρες ακρόασης των καθηγητών για την αμεσότερη επικοινωνία οικογένειας-σχολείου.

Κλείνοντας την επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη στο σχολείο μας και ελπίζουμε σε μία συνεργασία δημιουργική και αποδοτική προς όφελος των παιδιών μας.

Καλή σχολική χρονιά !

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *