Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης : «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος»

Το σχολείο μας συμμετείχε στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με αφορμή τα 1160 έτη της Κυριλομεθοδιανής ιεραποστολής που διοργάνωσε το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεδοδίου, την Πέμπτη 30/11/23 και Παρασκευή 1/12/23

Η εισήγηση του σχολείου μας ήταν

«Το Ασματικό εγκώμιο των αγίων και Θεσσαλονικέων Κυρίλλου και Μεθοδίου»

«Κύριλλε πανεύφημε και Μεθόδιε ιερώτατε, γόνοι Θεσσαλονίκης, λαμπροί και ένδοξοι, ανεδείχθητε φωστηρες παμφαεις Ευαγγελίου της Χάριτος»

Πράγματι οι αυτάδελφοι και μελλοντικά άγιοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, εκ της Θεσσαλονίκης καταγόμενοι, κατέστησαν εαυτούς «ομοτρόπους και ισοστάσιους των σοφων Αποστολων» συμμετέχοντας στον ζήλο Εκείνων. Με τα αποστολικά προτερήματα, που απέκτησαν, έγιναν αληθινά «φωστηρες παμφαεις του Ευαγγελίου» και «διαπρύσιοι κήρυκες», «ομόζηλοι» των Αποστόλων! Και αξίως στάλθηκαν πεπληρωμένοι «υπερφυων Χαρίτων» στα έθνη και τους λαούς της Μοραβίας, Παννονίας, Βουλγαρίας, Χαζαρίας και πάντων των Σλάβων, εκ του Μεγάλου Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως. 

Σοφά τους επέλεξε ο θειότατος Φώτιος να κηρύξουν τον ευαγγελικό λόγο «αμυήτοις λαοις» και να τους οδηγήσουν «προς σωτηρίας λιμένα». Τα ευωδέστατα αυτά κρίνα πήραν την προς «Βορραν πορείαν» κι έφεραν «εκεισε τον φωτισμός της Χριστου επιγνώσεως χαίροντες»! Δεν υπολόγισαν ούτε την ξενιτία, ούτε τους κόπους, αλλά κυρίως δεν δείλιασαν μπροστά στη δαιδαλώδη και υπεράνθρωπη πρόκληση να Χριστοποιήσουν έναν ολόκληρο λαό. Επί σειρά δεκαετιών θα υπομείνουν «καρτερως» κάθε θλίψη, «ίνα ιθύνουν τους Σλάβους προς το φως του Κυρίου, προς τον Ευαγγελίου δρόμον». Κι επετέλεσαν, εν τέλει,  αγόγγυστα έναν αδιαμφισβήτητο άθλο!

Έφεραν εις πέρας, αρχικά, το μεγαλειώδες έργο και μοναδικό στην ιστορία των αιώνων, να δημιουργήσουν το σλαβικό (ή όπως καλύτερα καλείται «γλαγολιτικό) αλφάβητο, εκ του μη όντος, και να διδάξουν τα σλαβικά φύλα στη γλώσσα τους. Σε μία εποχή μάλιστα, που η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία κι ο πάπας θα υποχρεώνουν άλλους λαούς καταδυναστευτικά, όχι μόνο να μαθαίνουν τη λατινική γλώσσα, αλλά να προσχωρούν δια της βίας στον παπισμό, αυτοί θα σεβαστούν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Σλάβων και θα απλοποιήσουν τη διαδικασία του εκχριστιανισμού σεβόμενοι, μετά θυσίας, την ελευθερία των λαών αυτών. Θα παραμείνουν ακραιφνείς και ακριβέστατοι μιμητές του Χριστού και των μαθητών Του. 

Ποιος να αμφισβητήσει, ότι ήταν «θεόφρονες» και «θεηγόροι», πλούσιοι στη γνώση και στην πίστη; Ποιος να μην τους γεραίρει ως «υποφήτας θεόσοφους και φωτοφόρους»; Θα υπερβάλλαμε, άραγε, ονομάζοντάς τους «απλανεις φωστηρες και παγκόσμιους», «λαμπτηρες αδυτου φωταυγείας» και «αστέρας φαεινούς»; Άδικα καλούνται «λύχνοι περιφανεις», «άδυτοι», που ανέτειλαν, με την ευσέβειά τους «επί χώρας απίστων το Θειον Φως»;

Όχι! Όλα τα εγκώμια τους πρέπουν. Ότι τους αποδίδει ο ιερός υμνογράφος είναι ειλικρινές και δίκαιο. Θα ήταν αδύνατον άνθρωποι, κοινοί θνητοί «άνευ του ενδύματος της Παρακλήτου Χάριτος» να γίνουν «φοίνικες πάγκαρποι» και να ολοκληρώσουν αυτό το αποστολικό αποτόλμημα και δη με τέτοια αριστοτεχνία. Ακριβώς, μόνο ως «πληρούμενοι ναμάτων ζωηρύτων, ύδωρ ζωης τοις Σλάβοις ενέβλυσαν». Οι αγνοί αυτοί «νυμφαγωγοί», ως άλλο τινά «αγίασμα» «λαμπρύνθηκαν εν Πνεύματι και κόσμησαν εαυτούς σοφίας δόγμασι», γινόμενοι «ναοί Θεου λογικοί» και ιερομυσται. Κι έτσι κατάφεραν να αναδειχθούν «δόκιμοι εργάται του Χριστου αμπελωνος».

Η αγία πολιτεία τους θα φέξει με ουράνιες αρετές μετατρέποντάς τους σε «στυλους παμφώτους», σε ασφαλεις «ποδηγέτας» και θεμέλιους λίθους. Αφού περιβληθούν «της ιεραρχίας την χλαιναν», θα «εκφάνουν των θείων οικτιρμων τον πλουτον και θα σφραγίζουν με το Αίμα Εκείνου τις ψυχές όλων όσων θα πιστέψουν σ΄ Αυτόν.

Για τα Σλαβικά έθνη είναι και θα παραμείνουν για πάντα θεμέλιοι λίθοι του πολιτισμού και της πίστης τους. Τα κλέη της Θεσσαλονίκης και «του Βυζαντίου το ωράισμα» με τον αγώνα τους θα καταστούν «σοφίας κειμήλια» για αυτά τα έθνη, «παιδευταί» και «αειθαλεις όρπηκες». Ορθά η των αυταδέλφων δυάς , η πανθαύμαστος θα τιμάται ως Ισαπόστολος από τους Σλάβους και θα ομολογείται η Χάρις τους στο διηνεκές διαπαντός.


Παρουσίαστηκε από τους/τις μαθητές/τριες : Μαρίλια Τσ. – Αικατερίνη Τρ. – Μαργαρίτα Τσ. – Βέρα Ψ. – Σωτήριος Τ. – Ηλίας Χ.)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός η κα Αναστασία Στρογγύλη